Summit Queen (ซัมมิท ควีน) เข้าสู่อีกขั้นของความงามในอุดมคติ

ซัมมิท แฟมิลี่ จะทะยานสู่โลก และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกิ

       ซัมมิท อินเตอร์เนชั่นแนล ดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างสรรค์ "ความงามและสุขภาพ" ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลระดับโลก ซึ่งรากฐานของพลังดังกล่าว เกิดจาก "ซัมมิท แฟมิลี่" ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ผูกโยงสัมพันธ์กันด้วยพันธนาการแห่งความเชื่อถือไว้วางใจ ซึ่งเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ผ่านการทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอทุกวัน ความปรารถนาและความกระตือรือร้นสู่ความงามอย่างมีสุขภาพของเรา กำลังพุ่งทะยานนำหน้าสู่โลก และอนาคต

       มกราคม 2528 ซัมมิท อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ทะยานจากเกาะฮอกไกโด นับถึงปัจจุบัน ก้าวสู่ปีที่ ๒๘ หลังจากก่อตั้งบริษัท ระบบกระจายสินค้าแบบใหม่ (กิจกรรมซัมมิท แฟมิลี่) ที่ช่วยเผยแพร่ความงามและสุขภาพให้กระจายสู่ทั่วโลก ยังคงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สร้างความยินดี และพึงพอใจให้แก่ทุกคน ด้วยความเจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด

สินค้า ชุดชั้นใน,เครื่องสำอาง,เครื่องดูแลความงาม,อุปกรณ์บำบัดทางการแพทย์